DKCH Sunnusteins Stilla Fálkastjarna

DKCH Sunnusteins Stilla Fálkastjarna 12850/2006 - IS09731/06

Stilla er født d. 25. april 2006 hos Þorsteinn Thorsteinson, Sunnusteins Kennel, Brún, 845 Flúðir, Ísland.

Far:     Reykjadals- Móri  IS04742/97
Mor:    Kersins Katla  IS06521/02

HD-status:   B

Øjenlyst 2008, 2009, 2011, 2012 og 2013 uden anmærkninger.

Unghundementalbeskrivelse (MBU) gennemført 2007.


Stilla fik d. 29.03.09 (på sin ottende udstilling...) sit tredie certifikat, så hun nu er Dansk Champion... Det var egentlig slet ikke meningen, at jeg 'skulle' ha' flere hunde - så derfor flyttede Stilla ind. Jeg kunne simpelthen ikke la' vær'...

Steini rejste herned med hende d. 30.06.06. Han havde taget hende ud af buret inden mødet med lufthavnstolden - som slet ikke var tilstede... Derfor havde han hende på armen, da de kom ud gennem dørene, og de fik naturligvis alles opmærksomhed. Jeg har sjældent hørt så mange på én gang sige nååååh, seee, naiiijj, ER den ikke søøøød - seee mor!!!! Og så var hun MIN!

Hendes mor, Katla, er en to år ældre helsøster til Kútur, og jeg skal da lige love for, at han tog sig pænt af sin lille niece. Han fandt sig tålmodigt i alle hendes påfund. Det var rigtig dejligt at se.

Hun er uden tvivl den mest intelligente af mine fem islandske fårehunde og hun ved, hvad hun vil. Dertil har hun gennemført en særdeles god UHM.
Hvis en anden hund udfordrer hende, 'fortæller' hun på sin egen måde, at det er aldeles spild af tid og gode kræfter at indlede et slagsmål. Hun bruger dæmpende signaler mere end nogen anden hund, jeg har set, på en fuldstændig afslappet og positivt overlegen måde.

Jeg har investeret i en rigtig god føde-/hvalpekasse, som jeg har været ved at samle her i starten af april (2009). Det foregik på gulvet i soveværelset, hvor den skal stå. Imens lå Stilla på min seng og betragtede min håndværksmæssige 'kunnen'. Hver gang jeg så op på hende, smilede hun med øjnene, lagde ørerne ned og logrede kraftigt med halen. Det var som om hun sagde '...det er godt mor, du er dygtig...'. Joh, det var vældigt opmuntrende!

Hun er ganske enkelt en ufattelig dejlig dame - et unikum... Jeg glæder mig derfor utrolig meget til hun får hvalpe. Hun skulle ha' været parret med Kersins Kóngur i starten af marts (2009), men hun var desværre ikke enig med mig i mit valg af hanhund - sandsynligvis fordi han er medlem af 'flokken'. Hun har absolut intet imod ham uden for løbetid.
         

På klubbens generalforsamling i foråret 2007 havde Jette Gram sin hanhund, Ishundur's Rosi, med. Han trissede stilfærdigt rundt blandt de tilstedeværende og hyggede sig. Man mærkede overhovedet ikke, at han var der - og jeg faldt pladask for ham. Jeg har siden da ikke kunnet få ham ud af tankerne, så det glæder mig derfor meget, at Jette har sagt JA til en parring mellem Stilla og Rosi denne sommer (2009). Så nu er det bare at vente til Stilla kommer i løbetid...


April 2013

Der er nu gået fire år, siden jeg lavede min hjemmeside. Der er sket mangt og meget i Stilla's og mit liv i disse år. Hun har givet mig nogle af de allerstørste glæder og oplevelser, som jeg nogensinde har haft, ja, jeg vil endda gå så langt som at sige, at hun har været en afgørende faktor for, at jeg har opretholdt livsglæden...

To kuld dejlige hvalpe har hun fået indtil videre - et i 2009 og et i 2011 (se andetsteds på hjemmesiden...). Hun har været en fantastisk mor for sine i alt 15 hvalpe, som alle er 'godt i vej' hos deres ejere rundt om i landet samt i Nordnorge. 

Hun er utrolig nem at have med, hvor jeg end tager hen. Altid er hun venlig og i sprudlende humør. Hvor jeg er, finder hun sig til rette, og sådan skal en islandsk fårehund være.

I skrivende stund er vi, Stilla og jeg, i færd med at 'klargøre' til endnu et kuld hvalpe. Vi er i Norge, men fortsættelsen må vente til lidt senere Vinker...

 


Sunnusteins Stilla Fálkastjarna DKK 12850/2006 (in English)

Stilla was born on 25th April 2006 at Þorsteinn Thorsteinson, Sunnusteins Kennel, Brún, 845 Flúðir, Iceland.

Sire:    Reykjadals- Móri IS04742/97
Dam:   Kersins Katla IS06521/02

HD-status:   B

Eye-examined
in 2008, 2009, 2011, 2012 and 2013 without remarks.

Mentaltested
(UHM) in 2007.On 29th March 2009 (on her eighth show...) Stilla won her third Danish CAC, so she is now a Danish Champion...


 
It was not my intention to have more dogs (I already had three...) - consequently Stilla moved in! Hvisker Does it make any sense? Vinker I just couldn't help it...!

Steini travelled down here with her on 30th June 2006. He had taken her out of the cage before meeting the customs at the airport in Copenhagen - and there weren't any! So he had her in his arms, when they came through the door into the arrival area and they got everybody's attention. I have never heard so many people exclaiming all at once...ooohhh, look - mummy, loook - isn't it cuuute!!!! And she was mine!!

Her mother, Katla, is a two year older full sister of Kútur, and you bet he took good care of his niece. He patiently put up with all her 'ideas'. It was so nice to watch.

She is undoubtedly the most intelligent of my four Icelandic Sheepdogs and she knows, what she wants. She has furthermore completed a very good mentaltest. If another dog challenges her, she 'tells' it in her own way, that it is a waste of time and strength to begin a fight. She uses modifying signals more than any other dog, I know of, in a completely relaxed and superior way.

I have bought a real good whelping-box (rather big), which I was assembling in the beginning of April (2009). It took place on the floor in my bedroom, where it is going to be placed. While I was doing this, Stilla was lying on my bed, admiring my craftsmanlike 'skills'. Every time I looked up at her, she smiled with her eyes, put down her ears and wagged her tail vividly. It definitely looked as if she was saying '...you're so clever, mum, it looks great...' Oh, yes, it sure was encouraging!

She is simply an unbelievably lovely girl - outstanding and unique... Therefore, I look so much forward to her having her first litter. She was meant to be bred to Kersins Kóngur in early March (2009), but unfortunately she didn't agree with me in my choice of male dog - probably because he is a member of the 'pack' (he is owned by Else Westermann). Not in season she has nothing at all against him.

At the general meeting of our club in the spring of 2007, Jette Gram (an experienced and respected Danish breeder) had brought her male dog, Ishundur's Rosi. He quietly pottered about among those present, enjoying himself. You hardly noticed, that he was there - and I fell completely in love with him! Ever since then he has been in my mind, so I was very happy, when Jette agreed to let Rosi breed Stilla this summer (2009). Now I am just waiting for Stilla to go into season...